Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19266
Nhan đề: Đề ra kỳ này
Tác giả: Nguyễn, Thị Điệp
Từ khoá: Đề ra kỳ này
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 10 .- Tr.31-35
Tóm tắt: Để thi đua dạy tốt và học tốt ngoài học kiến thức trên lớp ra giáo viên và học sinh còn tham khảo và làm thêm nhiều bài tập khác để rèn luyện kiến thức sâu hơn góp phần tạo ra sản phẩm đầu ra có chất lượng không nằm ngoài việc sản sinh ra giáo viên và học sinh giỏi. Đề ra kỳ này đã đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu đó.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19266
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_245.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.