Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19270
Title: Ít hơn tốt hơn
Authors: Minh Thiên
Keywords: Ít hơn tốt hơn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: TC Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.56-59
Abstract: Bà Nguyễn Anh Tuyền, tổng giám đốc người Việt đầu tiên của Sanofi, công ty dược quy mô lớn nhất Việt Nam, sử dụng triết lý lãnh đạo tập trung làm những việc quan trọng nhất. Mục tiêu của bà là cắt giảm các việc cần làm hằng ngày.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19270
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.