Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19272
Title: Danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019
Keywords: Danh sách 50 phụ nữ
Ảnh hưởng nhất Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.62-73
Abstract: Danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 gồm những phụ nữ đang tiên phong trong các lĩnh vực khác nhau, từ các chính trị gia, doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, khoa học và giáo dục, giải trí và thể thao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19272
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.