Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19272
Nhan đề: Danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019
Từ khoá: Danh sách 50 phụ nữ
Ảnh hưởng nhất Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Forbes Việt Nam;Số 03 .- Tr.62-73
Tóm tắt: Danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 gồm những phụ nữ đang tiên phong trong các lĩnh vực khác nhau, từ các chính trị gia, doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, khoa học và giáo dục, giải trí và thể thao.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19272
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.66 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.