Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19279
Title: Nâng cao hiệu quả tự học trong quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Giao thông Vận tải
Authors: Hoàng, Hải Yến
Keywords: Nâng cao hiệu quả tự học
Quá trình đào tạo theo tín chỉ
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.16-18
Abstract: Bài viết tập trung đề cập những vấn đề liên quan đến khái niệm tự học, sự cần thiết phải nâng cao năng lực tự học của sinh viên, đặc biệt là quan tâm đến các giải pháp nhằm nâng cao phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Từ đó thúc đẩy quá trình rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên, góp phần vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19279
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.