Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19279
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả tự học trong quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tác giả: Hoàng, Hải Yến
Từ khoá: Nâng cao hiệu quả tự học
Quá trình đào tạo theo tín chỉ
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Bài viết tập trung đề cập những vấn đề liên quan đến khái niệm tự học, sự cần thiết phải nâng cao năng lực tự học của sinh viên, đặc biệt là quan tâm đến các giải pháp nhằm nâng cao phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Từ đó thúc đẩy quá trình rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên, góp phần vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19279
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.91 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.6.6


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.