Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19284
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Thu hút đầu tư của doanh nghiệp
Phát triển du lịch
Tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.25-27
Abstract: Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm giúp các nhà đầu tư khi đầu tư vào Nghệ An được thuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Các dự án đầu tư vào du lịch Nghệ An tiếp tục được đăng ký và triển khai thực hiện ngày càng tăng. Nhiều dự án kinh doanh du lịch được đưa vào hoạt động có hiệu quả kinh tế rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19284
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.