Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19288
Title: Kinh nghiệm phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế của một số thành phố và bài học cho Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Kinh nghiệm phát triển du lịch
Bối cảnh hội nhập quốc tế
Một số thành phố
Bài học cho Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.31-33
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngành du lịch nói chung và phát triển du lịch nói riêng đang đứng trước những thời cơ, thách thức lớn hơn bao giờ hết. Thừa Thiên Huế là một tỉnh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, mặc dù những năm qua du lịch tại Thừa Thiên Huế đã có nhiều thành tựu, song vẫn còn khá nhiều bất cập. Chính vì vậy, bài viết đã nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của một số thành phố trong nước (cụ thể là Hội An và Quảng Ninh) và một số thành phố nước ngoài (cụ thể là Chiang Mai và Gyeongju) để từ đó rút ra một số bài học cho Thừa Thiên Huế trong công tác phát triển du lịch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19288
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.