Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19291
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Sengsackda Somsack
Keywords: Tác động của đầu tư trực tiếp
Nước ngoài
Xã hội ở tỉnh Chăm Pa sắc
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Việc phát triển kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.39-41
Abstract: Chính quyền tỉnh Chăm Pa Sắc đã thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, khai thác có hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại, trong đó có việc thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với nhận thức về tầm quan trọng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh tỉnh Chăm Pa Sắc rất cần nhiều vốn đầu tư và phát huy được hiệu quả sử dụng vốn đó nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19291
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.