Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19293
Title: NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TRÊN ẢNH CHỤP GIẤY PHÉP LÁI XE TỪ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Authors: Trần, Cao Đệ
Biện, Công Trí
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này sẽ đi vào phần nhận dạng ký tự quang học với đề tài: “Nhận dạng và trích xuất thông tin trên ảnh chụp giấy phép lái xe từ điện thoại di động”. Tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của thư viện xử lý ảnh OpenCV và công cụ nhận dạng Tesseract. Mục tiêu đề tài là xây dựng một ứng dụng trích xuất ký tự từ hình ảnh của một giấy phép lái xe thành một định dạng văn bản (text), với các nội dung cần nhận dạng như sau: họ tên, số thẻ giấy phép lái xe, ngày sinh, hạng. Đề tài sẽ có những đóng góp là việc lấy dữ liệu từ giấy phép giấy xe nhanh hơn thông qua hình ảnh được cung cấp và cung cấp nguồn dữ liệu dồi dào cho các công trình nghiên cứu tương tự khác. Được lập trình bằng công cụ hỗ trợ soạn thảo: Netbean 8.2 với ngôn ngữ lập trình Java, cùng với giao diện đơn giản. Chương trình sẽ nhận vào ảnh có chứa hình ảnh của một giấy phép lái xe, kết quả của chương trình là ký tự của giấy phép lái xe sẽ được nhận dạng và chuyển thành định dạng văn bản. Thông tin cũng như kết quả sẽ được hiển thị trên giao diện ứng dụng. Độ chính xác của chương trình được kiểm thử với 45 ảnh chụp giấy phép lái xe với 180 đối tượng nhận diện và kết quả thu được như sau: - Số đối tượng xác định đúng vị trí: 180 (100%) - Số ảnh xử lý và đưa về vị trí chuẩn đúng: 45/45 (100%)
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19293
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.