Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19295
Title: NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TRÊN ẢNH CHỤP THẺ SINH VIÊN TỪ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Authors: Trần, Cao Đệ
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này sẽ đi vào phần nhận dạng ký tự quang học với đề tài: “Nhận dạng và trích xuất thông tin trên ảnh chụp thẻ sinh viên từ điện thoại di động”. Tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của thư viện xử lý ảnh OpenCV và công cụ nhận dạng Tesseract. Nghiên cứu nhằm mục đích tạo ra công cụ trích xuất thông tin trên thẻ sinh viên thành một định dạng văn bản (text) phục vụ cho việc quản lý sinh viên hiệu quả hơn và cung cấp giải pháp xử lý ảnh cho các ứng dụng khác cần thông tin sinh viên có thể trích xuất từ thẻ sinh viên. Được lập trình bằng công cụ Visual Studio 2017 của Microsoft sử dụng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3. Chương trình cho phép camera chụp ảnh có chứa thẻ sinh viên. Kết quả là thông tin trong các thành phần của thẻ sinh viên như họ tên sinh viên, mã số sinh viên (MSSV), ngành học, sẽ được nhận dạng và chuyển thành định dạng văn bản. Độ chính xác của chương trình được kiểm thử với 300 ảnh thẻ sinh viên và kết quả như sau: • Số lượng ảnh trích xuất đúng là 259/300. • Số lượng ảnh trích xuất sai là 41/300 • Số lượng ký tự nhận dạng sai/thẻ là từ 1 – 3 ký tự Những vấn đề tồn tại khi thực hiện đề tài: • Hạn chế về thiết bị chụp ảnh đầu vào (webcam mờ, chưa rõ nét) làm cho chất lượng ảnh không tốt dẫn đến nhận diện sai. • Xử lý chưa thật sự tốt dẫn đến các yếu tố bên ngoài ảnh hướng đến kết quả như ánh sáng quá thấp hoặc quá chói.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19295
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.