Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19305
Title: Tìm hiểu nội dung Việt Điện U Linh Tập qua phương pháp định lượng
Authors: Đào, Phương Chi
Keywords: Lý Tế Xuyên
Việt điện u linh tập
Thống kê định lượng
Âm phù dương trợ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Hán Nôm;Số 02 .- Tr.32-39
Abstract: Định lượng là phương pháp tính tần số xuất hiện của một yếu tố nào đó. Thao tác này, nếu thực hiện một cách nghiêm túc, có thể đem đến những kết quả khách quan, bởi vậy, luôn được coi là một trong những công cụ quan trọng trong nghiên cứu khoa học, Trong bài viết này, chúng tôi áp dụng thao tác trên vào một trường hợp cụ thể: Việt điện u linh tập để tìm hiểu về 2 vấn đề: các nhân vật được ghi chép và nội dung âm phù dương trợ, từ đó tìm hiểu mối quan hệ giữa hoàn cảnh lịch sử và nội dung được phản ánh trong tác phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19305
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.