Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19307
Title: Kế thừa và sáng tân: Nghiên cứu ảnh hưởng của Tình sử loại lược với Chuyện tình ở Thanh Trì và Trương Chi
Authors: Nguyễn, Hồng Phúc
Keywords: Tình sử
Chuyện tình ở Thanh Trí
Trương Tri
Hệ hình
Bứng trồng văn hóa.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Hán Nôm;Số 02 .- Tr.40-53
Abstract: Bài viết nghiên cứu về hiện tượng tương đồng mô hình cốt truyện giữa hai thiên truyện trong sách Tình sử loại lược của Phùng Mộng Long đời Minh (Trung Quốc) với tác phẩm Chuyện tình ở Thanh Trì (Thanh Trí tình trái) trong Lan Trì kiến văn lục của Vũ Trịnh và Trương Chi trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai thiên truyện kể trên của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng và tiếp thu cốt truyện trong Tình sử của Trung Quốc trên tinh thần tiếp biến. Mặt khác, cũng qua góc nhìn của văn học so sánh bài viết cũng đề xuất một vài nét khác biệt mang tính hệ hình của hai nền văn chương Trung Quốc- Việt Nam, từ đó đi đến nhận định những giá trị mang tính khác biệt, bản sắc trong sáng tạo của mỗi tác giả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19307
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.