Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19314
Title: Tìm hiểu việc đặt học điền ở tỉnh Nghệ An qua tư liệu Hán Nôm
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Học điền
Khuyến học
Giáo dục Nho học
Tục lệ Hán Nôm
Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Hán Nôm;Số 02 .- Tr.66-75
Abstract: Học điền là loại ruộng dành riêng để trồng cấy lấy hoa lợi dùng chi phí cho việc học. Học điền ở Việt Nam bắt đầu hình thành từ thời vua Trần Thuận Tông (1388 - 1398) và tồn tại đến triều Nguyễn, khi nền giáo dục khoa cử Nho học kết thúc (1919), Học điền được đặt ra bởi nhiều cấp độ: nhà nước, phủ lộ, hàng tổng, làng xã, dòng họ và cá nhân. Tại Nghệ An, việc đặt học điền được chép trong 32 bản tục lệ và 2 văn bia Hán Nôm của 8/10 huyện, trong đó Hưng Nguyên là huyện có nhiều thôn xã đặt học điền nhất (21 thôn, xã). Nội dung của việc đặt học điền dùng thưởng cho người đỗ đạt khoa trường, cấp học bổng cho người đi học, trả lương thầy, mua giấy bút, thờ cúng tiên hiền, tiên nho... Đó là biện pháp khuyên học hữu hiệu đem lại hiệu quả cho nền giáo dục khoa bảng của Nghệ An.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19314
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.