Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19318
Title: Đề ra kỳ này
Keywords: Đề ra kỳ này
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 16 .- Tr.33-35
Abstract: Để thi đua dạy tốt và học tốt ngoài học kiến thức trên lớp ra giáo viên và học sinh còn tham khảo và làm thêm nhiều bài tập khác để rèn luyện kiến thức sâu hơn góp phần tạo ra sản phẩm đầu ra có chất lượng, không nằm ngoài việc sản sinh ra giáo viên và học sinh giỏi. Đề ra kỳ này đã đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19318
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.