Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1932
Title: Cơ chế giải quyết thống nhất và cơ chế bảo hiểm tiền gửi của liên minh ngân hàng Châu Âu - kinh nghiệm cho ASEAN
Authors: Lê, Phan Thị Diệu Thảo
Nguyễn, Minh Sáng
Hoàng, Thị Thanh Thúy
Nguyễn, Thị Hồng Vinh
Keywords: Liên minh Ngân hàng Châu Âu
Cơ chế bảo hiểm tiền gửi
Bài học kinh nghiệm
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 5 .- Tr.52-58
Abstract: Bài viết phân tích vai trò cấu trúc cũng như các thách thức của hai trụ cột Liên minh ngân hàng châu Âu, cơ chế giải quyết thống nhất và cơ chế bảo hiểm tiền gửi. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm đối với việc hình thành Liên minh ngân hàng ASEAN. Nếu triển khai đầy đủ và thành công, Liên minh ngân hàng có thể giúp khắc phục những điểm yếu trong hoạt động của liên minh tiền tệ. Các năng lực tối ưu trong giám sát ngân hàng và trong việc giải quyết ngân hàng cũng như các cơ chế tài chính phù hợp có thể hạn chế tình trạng rủi ro quá mức trong khu vực tư nhân, giúp quản lý hiệu quả hơn các cuộc khủng hoảng ngân hàng trong tương lai và tăng cường các kênh tư nhân về chia sẻ rủi ro.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1932
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.