Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19332
Title: Đánh giá cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu đối với du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong hội nhập quốc tế
Authors: Hồ, Thị Minh Phương
Nguyên, Trung Kiên
Keywords: Đánh giá cơ hội
Thách thức
Điểm mạnh
Điểm yếu
Đối với du lịch
Vùng kinh tế trọng điểm
Miền Trung
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 544 .- Tr.14-16
Abstract: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) nằm ở khoảng giữa đất nước, trãi dài theo chiều Bắc - Nam, lãnh thổ của vùng kéo dài từ 16045’ Bắc đến 13030’ Bắc và từ 107002’ Đông đến 109019’ Đông. Vùng KTTĐMT bao gồm năm tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, Với tổng diện tích tự nhiên là 27.960,3 km² chiếm khoảng 29,1% diện tích tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ và chiếm 8,4% diện tích tự nhiên của cả nuớc, dân số khoảng 6.415,9 nghìn người chiếm khoảng 7,4% dân số cả nước với mật độ dân số khoảng 215 người/km² (2015). Bài viết phân tích trong hội nhập quốc tế du lịch (DL) vùng KTTĐMT có những cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19332
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.