Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19360
Title: Nghiên cứu triển vọng áp dụng kinh tế xanh tại tỉnh Nghệ An
Authors: Thái, Thị Kim Oanh
Lương, Thị Thành Nam
Keywords: Nghiên cứu triển vọng
Áp dụng kinh tế xanh
Tại tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 544 .- Tr.58-60
Abstract: Phát triển kinh tế xanh là một xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên và năng lượng. Nền kinh tế xanh hướng tới cải thiện môi sinh, đảm bảo công bằng xã hội và hạnh phúc của mỗi người dân. Nghệ An là tỉnh có diện tích dẫn dầu và dân số đứng thứ tư của Việt Nam, với nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực, tuy nhiên nền kinh tế còn tăng trưởng chậm và chưa thực sự bền vững, tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên còn thiếu hợp lí và chưa có sự quản lí hiệu quả. Từ thực tế đó, việc nghiên cứu và áp dụng kinh tế xanh tại Nghệ An sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho địa phương này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19360
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.