Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1939
Title: Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Mô hình Chính phủ kiến tạo
Kinh tế xanh
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 6 .- Tr.2-8
Abstract: Mô hình chính phủ kiến tạo phát triển là một mô hình đầy tiềm năng, phù hợp với điều kiện văn hóa, kinh tế, xã hội, phù hợp với các giai đoạn phát triển của nhiều quốc gia. Bài viết phân tích ảnh hưởng của chính phủ kiến tạo trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch mô hình tăng trưởng sang hướng xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh; đồng thời, đề xuất một số biện pháp hỗ trợ cụ thể trước mắt mà chính phủ có thể cân nhắc thực hiện để hỗ trợ quá trình xây dựng nền kinh tế xanh cho Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1939
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.