Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19396
Nhan đề: HỆ THỐNG GIỚI THIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tác giả: Lâm, Nhựt Khang
Bùi, Đăng Hà Phương
Danh, Hậu
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ tìm kiếm các địa điểm du lịch là rất cần thiết. “Hệ thống giới thiệu du lịch thành phố Cần Thơ” được xây dựng trên nền tảng website bằng ngôn ngữ HTML, CSS, JS, PHP hỗ trợ cho mọi người tiết kiệm thời gian cho việc tìm được một địa điểm phù hợp và hỗ trợ những người cộng tác viên giới thiệu rộng rãi thông tin về địa điểm của mình đến với mọi người. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Google Maps API để hỗ trợ việc tìm kiếm các vị trí của các địa điểm trên bản đồ và tìm được đường đi đến địa điểm đó. Hệ thống đã tích hợp thêm chatbot hoạt động trên nền tảng website nhằm giúp cho người dùng có sự trải nghiệm tốt hơn, hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc về các địa điểm một cách nhanh chóng.
Mô tả: 93 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19396
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.