Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19401
Title: NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TRÊN ẢNH CHỤP GIẤY CMND TỪ WEBCAM
Authors: Trần, Cao Đệ
Lê, Nhật Trường
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và khoa học kỹ thuật, việc áp dụng các thiết bị máy móc vào các hoạt động sản xuất, phục vụ đời sống con người ngày càng trở nên phổ biến. Máy móc có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực như các công việc nguy hiểm, nặng nhọc, môi trường làm việc ô nhiễm nhằm giảm thiểu nguy cơ cho con người khi làm việc. Một số ứng dụng trong bài toán nhận dạng như nhận dạng dấu vân tay để điểm danh nhân viên, nhận dạng ký tự quang học (nhận dạng chữ viết từ tài liệu, nhận dạng thông tin trên các loại thẻ). Luận văn này sẽ đi vào phần nhận dạng ký tự quang học với đề tài: “Nhận dạng và trích xuất thông tin trên ảnh chụp giấy CMND từ webcam”. Tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của thư viện xử lý ảnh OpenCV và công cụ nhận dạng Tesseract. Nghiên cứu nhằm mục đích tạo ra công cụ trích xuất thông tin trên giấy CMND thành một định dạng văn bản một cách tự động phục vụ cho việc tăng hiệu quả xử lý các thủ tục có sử dụng giấy CMND và cung cấp giải pháp xử lý ảnh cho các ứng dụng khác cần thông tin trên giấy CMND. Chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3. Đầu vào của chương trình là ảnh chụp từ webcam có chứa giấy CMND. Kết quả của chương trình là các thông tin của chủ thẻ như số CMND, họ tên chủ thẻ sẽ được chuyển thành định dạng văn bản. Độ chính xác của chương trình được kiểm thử với một giấy CMND được chụp 60 lần với các góc độ khác nhau: • Số lượng ảnh trích xuất đúng là 42/60. • Số lượng ảnh trích xuất sai là 18/60. • Số lượng ký tự nhận dạng sai trung bình là 1-5 ký tự. Những hạn chế của đề tài: • Hạn chế về trang thiết bị để chụp ảnh đầu vào (webcam cho chất lượng ảnh không được rõ nét) làm giảm độ chính xác khi nhận dạng. • Chưa xử lý được các yếu tố bên ngoài tác động đến chương trình. Ảnh quá sáng hoặc quá tối đều làm giảm độ chính xác khi nhận dạng.
Description: 45 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19401
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 52.203.18.65


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.