Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19419
Nhan đề: HỆ THỐNG GIỚI THIỆU CÁC NHÀ TRẺ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tác giả: Lâm, Nhựt Khang
Bùi, Đăng Hà Phương
Lăng, Đức Tín
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: “Hệ thống giới thiệu các nhà trẻ tại thành phố Cần Thơ” được xây dựng dựa trên nền tảng Laravel framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, các ngôn ngữ lập trình HLML, CSS, Javascript, sử dụng thư viện Jquery, Ajax. Nhờ sự phát triển của những công nghệ này, hệ thống sẽ quản lý và được xây dựng hiệu quả hơn, dễ dàng quản lý, giao diện thân thiện hơn. Google map API được tích hợp trong hệ thống giúp cho việc chỉ đường từ vị trí hiện tại của người dùng đến vị trí nhà trẻ. Cũng như việc cung cấp dữ những địa điểm xung quanh như quán cafe, siêu thị cho chatbot. Chatbot xây dựng từ thư viện Tensorflow giúp hệ thống tương tác tốt hơn với người dùng.
Mô tả: 59 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19419
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.