Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1942
Title: Mã tiền, Hoàng nàn hai vị thuốc độc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Vị thuốc độc
Mã tiền
Hoàng nàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 593 .- Tr.11-12
Abstract: Mã tiền, Hoàng nàn là hai dược liệu nổi tiếng có chứa chất độc được dùng làm thuốc. Bài viết tóm tắt những đặc điểm cơ bản của hai vị thuốc này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1942
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.