Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19438
Title: Giới thiệu về Hình tượng học và vận dụng nghiên cứu hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX
Authors: Tạ, Thị Thanh Huyền
Keywords: Hình tượng học
Khuôn quan niệm
Tính cách dân tộc
Ta-kẻ khác
Đông-Tây
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 03 .- Tr.316-332
Abstract: Cho tới nay, các thế hệ nghiên cứu văn chương của Việt Nam đã không ngừng tìm hiểu và vận dụng nhiều lý thuyết phương Tây để giải mã các hiện tượng văn học trong và ngoài nước. Để góp phần vào nỗ lực chung nhằm tìm hiểu văn chương dân tộc, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát về một lý thuyết văn chương mang tính liên ngành có thể xem là mới mẻ ở Việt Nam: Hình tượng học. Đồng thời, chúng tôi cũng thử vận dụng lý thuyết này để tiếp cận và lý giải một vấn đề của văn học Trung đại Việt Nam: hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX. Những kiến giải về vấn đề trên từ góc độ nghiên cứu hình tượng học có thể giúp chúng ta thấu hiểu nhận thức của một bộ phận trí thức Hán học trước bước ngoặt lịch sử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19438
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.