Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19445
Title: Nghiên cứu Delphi: một số nội dung cơ bản
Authors: Bùi, Thu Hương
Keywords: Phương pháp Delphi
Sự đồng thuận
Phương pháp chuyên gia
Tiếp cận thực chứng
Tiếp cận diễn giải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 03 .- Tr.418-427
Abstract: Delphi không phải là một khái niệm mới đối với các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trên thế giới. Trong lịch sử gần bảy thập kỷ qua, mặc dù còn một số khiếm khuyết, thiết kế nghiên cứu Delphi đã và đang được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực như khoa học chính trị, xã hội, y tế, sức khoẻ, môi trường... và đã chứng tỏ sự hữu ích trong các nghiên cứu mang tính dự đoán, kiểm tra, đánh giá hay tìm kiếm sự đồng thuận về kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm của người tham gia nghiên cứu về một vấn đề cụ thể nào đó. Trên cơ sở tổng thuật, phân tích một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên quan, bài viết này hệ thống hoá một số thảo luận quan trọng liên quan đến định nghĩa, đặc điểm, cách phân loại và các bước cần thiết để thiết kế và tiến hành một nghiên cứu Delphi trên thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19445
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.