Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19464
Title: Mô hình giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp liên văn hóa cho người học tiếng Anh
Authors: Trần, Quốc Thao
Dương, Mỹ Thẩm
Keywords: Giảng dạy tiếng Anh
Giao tiếp LVH
Năng lực giao tiếp LVH
Mô hình giảng dạy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN);Tập 04, Số 04 .- Tr.560-570
Abstract: Năng lực giao tiếp liên văn hóa (LVH) (intercultural communicative competence) ngày càng được quan tâm vì nó được xem là một trong những năng lực quan trọng cho công dân thế kỷ 21. Điều này kéo theo sự thay đổi hoàn toàn mục tiêu cơ bản của việc đào tạo tiếng Anh từ việc dạy người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hay ngoại ngữ trở thành người nói tiếng Anh giống người bản ngữ đến việc đào tạo người học này trở thành người có khả năng giao tiếp liên văn hóa. Tuy nhiên, nhiều giáo viên tiếng Anh vẫn chưa nhận thấy được tầm quan trọng của Năng lực giao tiếp LVH trong việc giảng dạy tiếng Anh và còn lạ lẫm với việc giảng dạy LVH bời vì chưa có mô hình giảng dạy ngôn ngữ kêt hợp với giao tiếp LVH cụ thể nào. Chính vì điều này nên giáo viên thường không kết hợp nội dung LVH vào giảng dạy tiếng Anh. Vì thế, mục tiêu của bài báo này là trình bày mô hình giảng day ngôn ngữ giao tiếp LVH ở Việt Nam, đồng thời bàn luận những khái niệm và các mô hình phát triển năng lực giao tiếp LVH. Chúng tôi hy vọng bài báo này sẽ giúp nâng cao nhận thức của giáo viên tiếng Anh về tầm quan trọng của năng lực giao tiếp LVH và thúc đẩy việc lồng ghép nội dung LVH vào giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và các ngữ cảnh tương tự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19464
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.