Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19473
Nhan đề: Tính khử của muối Halogenua
Tác giả: Trịnh, Ngọc Linh
Từ khoá: Tính khử của muối Halogenua
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 12 .- Tr.7-10
Tóm tắt: Đối với các Halogen, do tính Oxy hoá giảm dần từ F₂ đến l₂ nên các Halogen mạnh có khả năng đẩy Halogen yếu hơn ra khỏi muối Halogenua (trừ F₂ thường không xét do nó có khả năng tác dụng mãnh liệt với nước). Cl₂ + 2NaBr -> 2NaCI + Br₂ Phương trình phản ứng dụng sản xuất Br₂ trong công nghiệp bằng cách sục khí Chlo và dung dịch nước biển sau đó kết tinh muối ăn. Cl₂ + 2Nal -> 2NaCI + l₂ Phương trình dùng sản xuất l₂ trong công nghiệp bằng cách sục Chlo vào dung dịch tro rong biển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19473
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.42 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.