Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19480
Title: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIA SƯ – ASP.NET MVC5
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Gia Hưng
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Công tác quản lý luôn là vấn đề quan trọng và hết sức cần thiết đối với công việc và cuộc sống. Đặc biệt trong thời đại CNTT phát triển vượt bậc như ngày nay, thì việc tin học hóa công tác quản lý rất được chú trọng. Các tổ chức, doanh nghiệp dần trang bị cho mình một trang web để nâng cao hiệu suất công việc trong quản lý và kinh doanh. Vận dụng những kiến thức trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi đề xuất đề tài "Xây dựng website quản lý trung tâm gia sư bằng ASP.NET MVC5". Để nâng cao hiệu suất trong công tác quản lý của trung tâm. Website quản lý trung tâm gia sư trực tuyến được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng cơ bản về quản lý của trung tâm: hỗ trợ người học đăng ký lớp học, cho phép giáo viên đăng ký nhận lớp, quản lý thông tin lớp học, thông tin giáo viên, v.v. Ứng dụng web xây dựng trên ngôn ngữ ASP.NET trên IDE là Visual Studio 2017 kết hợp với các ngôn ngữ, thư viện, công nghệ hỗ trợ web khác như JavaScript, CSS, jQuery, v.v. ngoài ra còn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 để quản lý dữ liệu. Website sau khi được xây dựng đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ việc quản lý trung tâm gia sư hiệu quả và linh động hơn khi được truy cập mọi nơi có Internet, học viên và gia sư có thể dễ dàng truy cập tìm kiếm thông tin gia sư, thông tin lớp học, đăng ký lớp học và đăng ký dạy. Dự kiến sẽ hoàn thiện những chức năng quản lý cho. Cho phép người quản lý trang web có thể tùy chỉnh giao diện website, tăng cường tính bảo mật, tốc độ truy suất của website
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19480
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.