Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19528
Title: Giải bài tập hữu cơ dựa vào đặc điểm phản ứng thủy phân
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Giải bài tập hữu cơ
Dựa vào
Đặc điểm phản ứng thủy phân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 14 .- Tr.19-22
Abstract: Este có nhóm chức -COO-, peptit có nhóm chức nên bị thủy phân trong môi trường acid và kiềm, este thủy phân tạo sản phẩm là acid carbocylic, muối acid carbocylic, alkol, xeton aldehyd... peptit đơn giản thủy phân tạo ra các amino acid.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19528
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.