Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19528
Nhan đề: Giải bài tập hữu cơ dựa vào đặc điểm phản ứng thủy phân
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Từ khoá: Giải bài tập hữu cơ
Dựa vào
Đặc điểm phản ứng thủy phân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 14 .- Tr.19-22
Tóm tắt: Este có nhóm chức -COO-, peptit có nhóm chức nên bị thủy phân trong môi trường acid và kiềm, este thủy phân tạo sản phẩm là acid carbocylic, muối acid carbocylic, alkol, xeton aldehyd... peptit đơn giản thủy phân tạo ra các amino acid.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19528
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.59 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.