Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19537
Title: Con đường đi tìm các nguyên tố siêu nặng
Authors: Phạm, Văn Sơn
Keywords: Con đường đi tìm
Các nguyên tố siêu nặng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 14 .- Tr.37
Abstract: Không dừng chân tại các nguyên tố đã có, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục con đường hoàn thiện Bảng tuần hoàn hoá học, Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoá học, vật liệu học và khoa học đời sống ở Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL), hợp tác vơi các nhà nghiên cứu đến từ Dubna, Viện Hợp tác Nghiên cứu hạt nhân (JINR - Joint Institute for Nuclear Research) ở Nga, đã cùng khám phá ra nguyên tố thứ 118, một nguyên tố mới nhất với khối lượng phân tử rất lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19537
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_607.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.