Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19548
Title: Nghiên cứu và áp dụng công nghệ ion hóa để xử lý dung môi hữu cơ trong không khí môi trường lao động trong các phân xưởng in
Authors: Nguyễn, Thắng Lợi
Nguyễn, Việt Thắng
Trần, Huy Toàn
Keywords: Nghiên cứu
Áp dụng công nghệ ion hóa
Xử lý dung môi hữu cơ
Không khí môi trường lao động
Các phân xưởng in
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.3-10
Abstract: Bài báo đề cập tới các kết quả nghiên cứu của đề tài CTTĐ-2016/01/TLĐ “Nghiên cứu xử lý các hợp chất dung môi hữu cơ bằng phương pháp ion hoá trong các phân xưởng in” do Viện Khoa học ATVSLĐ thực hiện trong năm 2016-2017. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng công nghệ ion hoá theo nguyên lý phóng điện rào chắn điện môi có thể xử lý được tất cả các dung môi hữu cơ (DMHC) thường gặp trong không khí môi trường lao động (MTLĐ) tại phân xưởng in như toluen, xylen, MEK và methanol. Hiệu suất xử lý phụ thuộc vào nồng độ đầu vào, vận tốc và điện áp; dao động trong khoảng từ 12,01% đến 76,5%. Ứng dụng hệ thống ion hoá tại phân xưởng in tờ rơi, Công ty CP in Công đoàn đạt hiệu quả 59,7% đối với xylen, 34,8% đối với toluen, 15,7% đối với methanol và 23,2% đối với tổng DMHC. Hoạt động của hệ thống không làm thay đổi đáng kể nồng độ bụi hô hấp, nồng độ ôzôn và mật độ ion trong không khí MTLĐ. Đề tài cũng đã làm chủ được phương pháp tính toán, thiết kế và chế tạo được 01 mẫu thiết bị tạo ion IG-01.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19548
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.