Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19549
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢNG BÁ ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Authors: Phạm, Thị Ngọc Diễm
Phạm, Hồng Sơn
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống quảng bá đặc sản” mục tiêu chính giúp quảng bá, giới thiệu đặc sản các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trên 2 nền tảng Website và ứng dụng di động. Nền tảng Website được xây dựng trên Laravel Framework, một framework mã nguồn mở hỗ trợ phát triển hệ thống theo mô hình MVC, trong đó hệ thống hỗ trợ sinh code tự động, thư viện đa dạng hỗ trợ kết nối với hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Nền tảng ứng dụng di động với IDE Android Studio và ngôn ngữ lập trình java, trong đó hệ thống hỗ trợ tạo giao diện kéo thả và hỗ trợ tạo code nhanh, kết nối với hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Hệ thống “quảng bá đặc sản” sau khi xây gồm các chức năng: đăng ký tài khoản người dùng,nhập bài viết, quản lý bài viết, cập nhật bài viết,bình luận bài viết, tìm kiếm và xem thông tin bài viết trên nền tảng Website. Nền tảng ứng dụng di động đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và xem thông tin bài đăng.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19549
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.