Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19552
Title: Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Vũ, Xuân Trung
Tống, Thị Ngân
Lê, Thị Cúc
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lưu, Phi Long
Mai, Ngọc Thanh
Keywords: Xây dựng quy trình phân tích
Sản phẩm chuyển hóa
Benzene - trans
Trans - muconic aicd
Trong nước tiểu
Theo phương pháp
Sắc ký lỏng hiệu năng cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.34-42
Abstract: Dung môi hữu cơ là một nhóm các chất hóa học, khác nhau về cấu trúc nhưng có chung các đặc tính quan trọng như: ở dạng lỏng, dễ bay hơi ở nhiệt độ thường và có thể gây độc đối với hệ thần kinh trung ương nếu tiếp xúc thời gian dài.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19552
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.