Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19553
Title: Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng quy trình xác định nồng độ axít S-phenylmercapturic trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Vũ, Xuân Trung
Tống, Thị Ngân
Lê, Thị Cúc
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lưu, Phi Long
Mai, Ngọc Thanh
Keywords: Nghiên cứu thử nghiệm
Xây dựng quy trình
Xác định nồng độ axit S-phenylmercapturic
Trong nước tiểu
Bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.43-49
Abstract: Benzen là dung môi hữu cơ đã bị cấm sử dụng trong sản xuất công nghiệp từ lâu, vì nó có những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Tuy nhiên, trong các dung môi hữu cơ được sử dụng thay thế cho benzen như toluen hoặc xylen... luôn chứa một lượng benzen nhất định có thể đến 5%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19553
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.