Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19556
Title: Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Lê, Quang Đăng
Keywords: Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh
Ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 07 .- Tr.23-25
Abstract: Tăng trưởng xanh hiện nay đang được nhiều quốc gia xác định là trọng tâm chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Tại Việt Nam, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cũng đã được thủ tướng Chính phủ ban hành từ những năm 2012 và được triển khai mạnh mẽ trong các ngành, lĩnh vực cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19556
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.