Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19562
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLã, Thị Ngọc Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Xuân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu-
dc.date.accessioned2019-12-25T06:57:13Z-
dc.date.available2019-12-25T06:57:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0896-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19562-
dc.description.abstractBài báo trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan về thiết kế quần áo cho vận động viên đua xe đạp. Đã xác định được các nhóm chỉ tiêu về yêu cầu chất lượng, các dấu hiệu kích thước cơ thể người sử dụng thiết kế quần áo đua xe đạp, sự thay đổi kích thước cơ thể người khi vận động: các dạng vận động, tầm hoạt động và mức tăng vận động của cơ thể người, đặc trưng hình dáng và kết cấu, đặc điểm vật liệu may, lượng gia giảm thiết kế, các yếu tố tạo hình, phương pháp gia công quần áo đua xe đạp thể thao. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở cho thiết kế quần áo đua xe đạp thể thao và có thể triển khai sản xuất sản phẩm này trong công nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.65-71-
dc.subjectNghiên cứu tổng quanvi_VN
dc.subjectThiết kế quần áovi_VN
dc.subjectĐua xe đạp thể thaovi_VN
dc.titleNghiên cứu tổng quan về thiết kế quần áo đua xe đạp thể thaovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.