Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19568
Title: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano bạc trong xử lý nước mặt bị ô nhiễm ở vùng lũ lụt
Authors: Đào, Trọng Hiền
Nguyễn, Hoài Châu
Keywords: Nghiên cứu
Ứng dụng vật liệu Nano bạc
Xử lý nước mặt bị ô nhiễm
Ở vùng lũ lụt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.79-84
Abstract: Ngày nay, tình trạng biển đổi khí hậu xảy ra trên quy mô toàn cầu, đi cùng với nó là sự khắc nghiệt của thiên nhiên tác động lên đời sống của con người. Tại nhiều nơi trên thế giới, bão lụt xảy ra hàng năm gây thiệt hại to lớn về người và của. Chính vì thế mà nhóm tác giả nghiên cứu vật liệu nanocomposit Ag/Silica đã được tổng hợp thành công bằng cách chức năng hóa bề mặt silica bằng APTES. Các kết quả cũng đã chứng minh, nano bạc tồn tại trong nanocomposit. Nano bạc với kích thước trung bình từ 30-40nm đã được tạo thành và đã được tìm thấy trên bề mặt của các hạt silica. Bình lọc nước IET được chế tạo có khả năng xử lý nước mặt ô nhiễm bởi một số kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh đạt hiệu quả cao. Do vậy, bình lọc nước IET có thể được sử dụng để cung cấp kịp thời nước sạch cho bà con vùng lũ lụt trong điều kiện thiếu nước sạch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19568
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.