Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19569
Title: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm đế giầy bảo hộ lao động chống xăng, dầu, mỡ bằng hỗn hợp (blend) cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (pp)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Nghiên cứu chế tạo thử nghiêm
Đế giầy bảo hộ lao động
Chống xăng, dầu, mỡ
Bằng hỗn hợp (blend)
Cao su butadien acrylonitil (NBR)
Nhựa nhiệt dẻo polypropylen (pp)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.85-88
Abstract: Nghiên cứu chế tạo đế giầy, ủng chống xăng dầu mỡ trên cơ sở blend giữa cao su butadien acrylonitil (NBR) và nhựa nhiệt dẻo polypropylen (PP) là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới tại Việt Nam. Với bản chất hóa học của cao su NBR và nhựa pp là hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy nghiên cứu chế tạo vật liệu blend NBR/PP cần sử dụng các chất trợ tương hợp nhất định, từ đó sản xuất ra đế giầy bảo hộ lao động chịu xăng, dầu, mỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19569
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.