Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19579
Title: Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM + đánh giá chất lượng nước hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thiện Sơn
Vũ, Huy Chưởng
Nguyễn, Thị Nguyệt
Lê, Xuân Quang
Nguyễn, Quang Vinh
Lê, Văn Cư
Trần, Xuân Tùng
Nguyễn, Thị Hương Giang
Ngô, Thị Phương Nhung
Lê, Thị Văn Anh
Nguyễn, Hoài Nam
Lê, Minh Thành
Nguyễn, Thành Luân
Keywords: Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM
Đánh giá chất lượng nước
Hồ Kẻ Gỗ
Tỉnh Hà TĨnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.89-96
Abstract: Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với đời sống của con người. Hiện nay, tuy tài nguyên nước bề mặt của nước ta tương đối dồi dào, nhưng đều có xu hướng bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, và sinh hoạt. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng nguồn nước để có thể đề ra được giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước là một yêu cầu cấp thiết. Hồ Kẻ Gỗ là hồ thủy lợi, hồ nhân tạo lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam, thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19579
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.