Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19593
Title: Đánh giá rủi ro tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung
Authors: Lê, Đức Anh
Võ, Trọng Quang
Keywords: Đánh giá rủi ro
Đối với người lao động
Các nhà máy chế biến thủy sản
Khu vực miền Trung
Do tiếp xúc với các hơi khí độc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.97-104
Abstract: Chế biến thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực miền Trung, trong quá trình làm việc người lao động vẫn phải thường xuyên đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là các nguy cơ liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Người lao động trong ngành chế biến thủy sản làm việc thủ công, nặng nhọc và tiếp xúc với nhiều yếu tố có hại trong môi trường chủ yếu là các hơi khí độc phát sinh trong quá trình sản xuất. Kết quả đánh giá mức độ rủi ro khi tiếp xúc với các khí này cho thấy người lao động khi tiếp xúc với khí Mercaptan có 18,75% người lao động đang tiếp xúc ở mức rủi ro rất cao, 81,25% người lao động ở mức rủi ro cao; khí NH₃ 50% người lao động tại các cơ sở đang ở mức rủi ro cao; khí CO₂ 45,84% ở mức cao, khí H₂S hầu hết người lao động ở các cơ sở khảo sát đang tiếp xúc ở mức cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19593
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.