Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19598
Title: Nghiên cứu xác định hiệu quả xử lý Bod, Cod, tổng Ni tơ của một số loài màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR) trong phòng thí nghiệm về xử lý nước thải sinh hoạt
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Nghiên cứu
Xác định hiệu quả xử lý bod
Cod
Tổng ni tơ
Một số loài màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR)
Trong phòng thí nghiệm
Xử lý nước thải sinh hoạt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.105-111
Abstract: Nước thải sinh hoạt là một trong những loại bắt buộc cần phải xử lý trước khi xả ra môi trường. Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm đặc trưng như: COD, BOD, SS, tổng nitơ, vi sinh vật gây bệnh... do đó nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nói riêng cũng như môi trường nói chung. Với phương pháp sinh học xử lý nước thải thì hiện nay công nghệ dùng màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR) cho hiệu quả xử lý cao cùng với nhiều ưu điểm khác như công nghệ hiện đại, ít phát sinh bùn và mùi hôi, thiết bị nhỏ gọn... Với mỗi loại vật liệu đệm khác nhau như: dạng nhựa Polyetylen hình trụ; Polyurethane hình khối lập phương; ceramic... hình thành nên các màng sinh học lơ lửng khác nhau. Việc đánh giá hiệu quả xử lý của các loại màng sinh học lơ lửng trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn và ứng dụng chúng trong các hệ thống xử lý nước thải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19598
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.