Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19607
Title: Nghiên cứu thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý thuốc bảo vệ thực vật glyphosat bằng một số công nghệ oxy hoá nâng cao
Authors: Lê, Thanh Sơn
Đoàn, Tuấn Linh
Keywords: Nghiên cứu thí nghiệm
Đánh giá hiệu quả xử ly
Thuốc bảo vệ thực vật glyphosat
Công nghệ oxy hoá nâng cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.112-118
Abstract: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước mặt ở nông thôn. Các phương pháp phổ biến hiện nay để xử lý nước bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật là hấp phụ, oxi hóa hóa học, phương pháp màng lọc, phương pháp sinh học. Trong đó phương pháp hấp phụ và lọc màng là không triệt để bởi vì chất ô nhiễm chỉ được thu giữ trong chất hấp phụ và màng lọc, cần phải được xử lý tiếp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19607
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.