Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19652
Title: SỬ DỤNG MẠNG BiRNN ĐỂ TẠO CÂU VÍ DỤ CHO SYNSET TRONG WORDNET
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Kiến Tường
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong luận văn này, chúng tôi sẽ ứng dụng mạng nơ-ron hồi quy, cụ thể là mạng GRU hai chiều kết hợp cùng thuật toán khử nhập nhằng nghĩa từ để xây dựng một thuật toán sinh câu mẫu với nghĩa từ dựa trên mạng WordNet. Sử dụng 2 cách xây dựng tập dữ liệu khác nhau trên 2 tập dữ liệu khác nhau, thuật toán nhận một từ như input đầu vào và tự động sinh các câu ví dụ thể hiện nghĩa (gloss) của từ đó có trong mạng WordNet. Kết quả thu được có độ chính xác nhìn chung không cao, ở mức dưới 30%. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nổ lực cải tiến độ chính xác của mô hình này đồng thời áp dụng lên mạng WordNet Tiếng Việt.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19652
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.