Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1968
Title: Giảm ăn muối đề phòng bệnh
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Muối
Phòng bệnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 594 .- Tr.20-21
Abstract: Ngày 28.03.2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm ăn muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1968
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.