Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1974
Title: Mô hình hợp tác
Authors: Quốc Khánh
Keywords: Mô hình hợp tác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 4 .- Tr.68-70
Abstract: Sau 15 năm hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp Anh Đào xây dựng được thương hiệu rau, củ, với doanh thu hằng năm trên 200 tỉ đồng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1974
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.