Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1979
Nhan đề: Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam : Chứng khoán hóa các khoản nợ, rủi ro tín dụng và tính thanh khoản của thị trường
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Vũ, Bích Ngọc
Từ khoá: Thị trường mua bán nợ
Chứng khoán hóa các khoản nợ
Rủi ro tín dụng
Tính thanh khoản
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 7 .- Tr.30-36
Tóm tắt: Bài viết được thực hiện nhằm phân tích những yếu tố cần thiết cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam, trong đó tập trung vào giải pháp chứng khoán hóa các khoản nợ và các hành lang pháp lý. Trước hết, thông qua việc đánh giá tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, cũng như phân tích những tồn tại trong xử lý nợ xấu, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1979
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.35 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.