Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Linh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Dương-
dc.contributor.authorVũ, Bích Ngọc-
dc.date.accessioned2018-05-24T07:00:12Z-
dc.date.available2018-05-24T07:00:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7462-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1979-
dc.description.abstractBài viết được thực hiện nhằm phân tích những yếu tố cần thiết cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam, trong đó tập trung vào giải pháp chứng khoán hóa các khoản nợ và các hành lang pháp lý. Trước hết, thông qua việc đánh giá tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, cũng như phân tích những tồn tại trong xử lý nợ xấu, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Ngân hàng;Số 7 .- Tr.30-36-
dc.subjectThị trường mua bán nợvi_VN
dc.subjectChứng khoán hóa các khoản nợvi_VN
dc.subjectRủi ro tín dụngvi_VN
dc.subjectTính thanh khoảnvi_VN
dc.subjectThị trường chứng khoánvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titlePhát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam : Chứng khoán hóa các khoản nợ, rủi ro tín dụng và tính thanh khoản của thị trườngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.