Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1984
Title: Cơ hội từ CPTPP
Authors: Forbes Việt Nam
Keywords: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Cơ hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 4 .- Tr.86-89
Abstract: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký đầu tháng 3 năm 2018, với 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Forbes Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) về các cơ hội từ CPTPP.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1984
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.