Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2003
Nhan đề: Bàn thêm về nhóm động từ ban phát
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Động từ ban phát
Động từ ba diễn tố
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 3 .- Tr.36-50
Tóm tắt: Bài viết phân tích và làm rõ đặc điểm ý nghĩa ngữ pháp và thuộc tính kết trị của động từ ban phát, đồng thời xác lập các kiểu hiện thực hóa kết trị của nhóm động từ này trong lời nói.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2003
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_721.15 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.